Startsida, Lidingö stad

Välkommen att skriva till oss

Frågor och synpunkter är allmän handling

Observera att alla frågor och synpunkter som skickas till oss är allmän handling. Det betyder att alla i de flesta fall har rätt att ta del av innehållet. Detta gäller både för webbformulär, e-post och vanlig post.

Vill du veta mer om offentlighetsprincipen kan du klicka på länken under Mer information till höger.

Gör en felanmälan via webben

Du vet väl att du kan göra en felanmälan via webben? Har du frågor eller synpunkter är du också välkommen att kontakta oss via vårt webbformulärlänk till annan webbplats.

Vill du skicka brev till oss?

Lidingö stad
(Stockholmsvägen 50)
181 82 Lidingö

Fakturaadress
Organisationsnummer: 212000-0191

Lidingö stad
Förvaltning/enhet
Box 382
737 26 Fagersta

Vår brevlåda
På Stockholmsvägen 50, det vill säga på framsidan av stadshuset, finns en brevlåda vars inkast är 33 cm brett och 2,5 cm högt. Men om du har känsliga handlingar lämna hellre in dem i receptionen.

Senast ändrad: 2015-08-11

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: