Startsida, Lidingö stad

Ansökan till vuxenutbildningen

För dig som är folkbokförd på Lidingö och vill söka kurser på vuxenutbildningen gäller enbart webbansökan. Webbansökan omfattar såväl grundläggande kurser som kurser på gymnasienivå.

Brett kursutbud

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna finns både i egen regi på Lidingö och hos andra utbildningsanordnare som Lidingö stad har avtal med. Utbudet av kurser som Lidingöbor kan välja från är därför stort.
Det totala utbudet finns presenterat i webbansökan där studievalen görs. Läs mer om Lidingö stads egen verksamhet under fliken, Vårt kursutbud och andra utbildningsanordnares utbud på deras respektive hemsida.

Studieperiod och ansökningsdatum
Period Ansök senast Studietid Komplettera senast
p1 13/11 5/1 - 5/3 21/11
p2 29/1 6/3 - 24/5 6/2
p3 16/4 25/5 - 26/6 20/4
p4 28/5 3/8 - 11/10 5/6
p5 3/9 12/10 - 23/12 11/9

Senast ändrad: 2015-04-30

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen genom att klicka här

Lidingö kommunala vuxenutbildning, Läroverksvägen 56, 181 56 Lidingö, Tel: 08-731 39 16
E-post: vuxenutbildning@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: