Startsida, Lidingö stad

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker 100 p, PEDPED0

  • Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Reggio Emiliapedagogik, Vygotskij och Piaget, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.
  • Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.
  • Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt och lärande.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Senast ändrad: 2014-10-31

Uppdaterad av:

Kontakt

Vuxenutbildningen
Expeditionen
Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning

Lidingö kommunala vuxenutbildning, Läroverksvägen 56, 181 56 Lidingö, Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: