Startsida, Lidingö stad

Dexter

Dexter är en Internetlösning som ger information i skolärenden, alla dagar dygnet runt.

Dexter, som är integrerat med det elevadministrativa systemet Extens, förenklar olika processer i organisationen och ger sina användare möjlighet till service via Internet. Eftersom Dexter är en webblösning måste det uppfylla högt ställda säkerhetskrav. Genom "rollhantering" erbjuds därför riktade tjänster för olika användare utifrån varje användarrolls särskilda behov. Med din inloggning kan du använda följande tjänster i Dexter:

  • Anmäla frånvaro
  • Se rapporterad frånvaro
  • Grupplistor
  • Klasslista
  • Studieplan
  • Elevkort
  • Frånvarolista
  • Individuella val
  • Schema — elev
  • Studieomdöme

Som elev har du även tillgång till skolans lärportal Its Learning via samma inloggningsuppgifter som till Dexter — www.itslearning.comlänk till annan webbplats

Som förälder ska du göra frånvaroanmälan via Dexter.

Frånvaro samt sena ankomster registreras/rapporteras dagligen av undervisande lärare.

Senast ändrad: 2017-11-21

Uppdaterad av:

Kontakt

Hersby gymnasium
Expedition
Tel: 08-731 39 35
E-post: hersby.gymnasium

Mer information

Hersby gymnasium, Läroverksvägen 17, 181 42 Lidingö, Tel: 08-731 39 35, Fax: 08-731 39 50
E-post: hersby.gymnasium@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: