Startsida, Lidingö stad

Särskild service

Du vet väl att du kan få extra hjälp med att läsa biblioteksböcker?

Har du ett läshinder eller svårt att ta dig till biblioteket? Alla på Lidingö ska ha samma tillgång till litteratur, information och läsning. Därför ger vi på biblioteket särskild service till dig som behöver extra hjälp. Här kan du läsa mer om vår särskilda service.

Boken kommer

Du som på grund av funktionsnedsättning - tillfällig eller permanent - inte kan ta dig till biblioteket kan få biblioteksböcker hemkörda via vår Boken kommer-tjänst.

Talböcker, storstilsböcker och inläsningstjänst

För dig med synnedsättning erbjuder biblioteket både talböcker och böcker med extra stor stil, så kallade storstilsböcker. Du har även möjlighet att få exempelvis en artikel, broschyr eller ett brev inläst på cd-skiva eller daisy-skiva via vår vår inläsningstjänst.

Lättlästa böcker

På biblioteket finns lättlästa böcker för läsare som vill träna svenska eller som av olika anledningar har lässvårigheter. Lättlästa böcker finns även för barn och ungdomar.

Talböcker, storstilsböcker, inläsningstjänst och Legimus

För dig med synnedsättning erbjuder biblioteket både talböcker och böcker med extra stor stil, så kallade storstilsböcker.

Du har även möjlighet att få exempelvis en artikel, broschyr eller ett brev inläst på cd-skiva. Eller på en så kallad daisy-skiva. Det sker via vår inläsningstjänst.

Vi hjälper dig med läsnedsättning att få ett Legimus-konto. Då kan du sedan skaffa talböcker genom Legimus-appen.

Fjärrlån

Litteratur som inte finns på Lidingö stadsbibliotek kan i vissa fall lånas in från andra bibliotek. Läs mer om Fjärrlån.    

Senast ändrad: 2017-10-24

Uppdaterad av:

Kontakt

Lidingö stadsbibliotek, Sociala enheten

Talboksavdelningen har telefontid för dig som inte kan komma till oss:

Tel: 08-765 15 42

Telefontider:
Måndag-torsdag 9-12

Du kan också skicka e-brev till adressen talbok.

Mer information

Lidingö stadsbibliotek, Stockholmsvägen 54F, Tel 08-731 37 70
E-post: stadsbiblioteket@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: