Startsida, Lidingö stad

Svenskt biografiskt lexikon finns nu på webben

Svenskt biografiskt lexikon
Nu kan du söka bland tusentals biografiska artiklar online genom Svenskt biografiskt lexikon!
Svenskt biografiskt lexikon är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu omfattar A-Ström. Lexikonet utgör en översikt av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika tider genom det svenska samhällets utveckling.

Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

Här kan du bland annat hitta artiklar om kända svenskar, personer verksamma i Sverige och svenska släkter. De personer som porträtteras har "gjort betydelsefulla insatser inom samhälls- och kulturlivets alla områden".

Sök i Svenskt biografiskt lexikonlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2012-04-24

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stadsbibliotek, Stockholmsvägen 54F, Tel: 08-731 37 70
E-post: stadsbiblioteket@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: