Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Alfa!


Vad är Alfa?

 

Alfa är en verksamhet på Lidingö som ger stöd till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet är inriktat mot praktik/arbete, studier och övrig sysselsättning.

Träffa en Arbets- och studiecoach

 

Alfas arbets- och studiecoacher fungerar ungefär som en personlig tränare på gymmet. Det vill säga: ger råd och kunskap, peppar, visar hur du ska göra och inte göra, följer upp och tar dig i kragen när du tappar orken. Arbets- och studiecoachen skaffar inte ett jobb åt dig, lika lite som tränare tränar åt dig. Det gör du själv. Däremot kan coachen få dig att klara av mycket mer, med bättre resultat och på kortare tid än om du skulle behövt göra allt på egen hand. Med supportment employment, motiverande samtal, IMR, lågaffektivt bemötande och pedagogiska verktyg skapar vi de bästa förutsättningar för kunden att kunna kommunicera sina mål och drömmar.

Individanpassat stöd till arbete

 

Alfas arbets- och studie coacher jobbar utifrån en evidensbaserad metod som heter individanpassat stöd till arbete (en variant av Supported Employment). Insatsen syftar till att ge kunden stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Grundtanken är att alla människor med funktionsnedsättning kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats. Tanken är att söka efter ett arbete som tar vara på kundens motivation och intressen. Att kunna få och behålla ett arbete är något som i sin tur antas leda till stärkt självbild och självkänsla. En arbets- och studiecoach stödjer och vägleder kunden i att hitta och behålla ett arbete. Insatsen ges så länge och så ofta som kunden har behov av den.

Hur går arbetscoaching till?

 

Coaching bygger på individuella samtal. Det behövs för att bygga upp det viktiga förtroendet. Varje kund är unik och har egna funderingar om hur hen bäst löser en situation. För arbets- och studiecoachen gäller det att kunna behärska coachning som teknik och att förstå vad det är man coachar mot. Att hela tiden gå åt rätt håll och närmar sig målet tillsammans med kunden. Det kan också innebära mer handfast hjälp i form av rådgivning eller direktkontakt med arbetsgivare. Tillsammans kartlägger vi dina styrkor och svagheter samt strävar efter att lyfta fram dina förmågor, intressen och mål. Utifrån denna kartläggning uträttar vi ett personligt utformat genomförandeplan där kunden tillsammans med arbets- och studiecoachen bestämmer hur upplägget ska se ut.

Några exempel på vad man kan få hjälp med av sin arbets- och studiecoach:

  • Stöd i kontakter med exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
  • Skriva CV och personligt brev.
  • Hur man förbereder sig inför arbetsintervjun.
  • Ser till att du håller modet uppe och huvudet högt. Det är lätt att tappa sugen om man sökt jobb länge. Coachen peppar dig att komma vidare.
  • Tipsar och guidar dig rätt i djungeln av utbildningar om du kommer fram till att du vill komplettera betyg eller utbilda dig.
  • Ringa potentiella arbetsgivare.
  • Sätta upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål med ditt jobbsökande.

Sociala aktiviteter på Alfa

 

För kunder som är i behov av återhämtning samt stöd i olika livskunskapsområden för vägen till arbete, erbjuder vi också ett varierande utbud av sociala aktiviteter och stöd i din sociala utveckling på Alfas lokaler. Under våra drop-in tider och cirklar (se öppettider) kan kunder socialisera sig med varandra, skapa ett socialt sammanhang, hitta meningsfullhet i vardagen och förebygga sin isolering. Varje fredag får kunder som är intresserade vara med och skriva en artikel till Cifabladet, vilket är en gratistidning skapad av kunder på Alfa.

Senast ändrad: 2018-05-21

Uppdaterad av:

Kontakt

Alfa

Rudboda torg 12

181 47 Lidingö

Telefon: 08-731 38 44

 

Öppettider

Måndag: Spelcirkel kl 13-15

Tisdag: Drop-in kl 11-15

Fredag: Drop-in kl 11-16

Stängt alla röda dagar.

 

Bitr. Enhetschef

Caroline Wedin

Tel: 070-523 71 16

caroline.wedin@lidingo.se

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: