Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Alfa!

​Alfa är en verksamhet inom socialpsykiatrin som riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten omfattar kunder med SOL eller LSS beslut.

  • Alfa arbetar med kunder som är i behov av en meningsfull sysselsättning. Detta kan innebära beredskap inför arbetslivet, arbetsträna på extern arbetsplats, återhämtning till att ägna sig till kreativa aktiviteter i och utanför Alfas lokaler.
  • Alfa anpassar verksamheten efter kunderans behov och utgår alltid utifrån individens nivå och förutsättningar, samt möter kunden på det sätt som passar kunden.
  • Tillsammans med kunden gör vi en kartläggning där vi strävar efter att lyfta fram kundens förmågor, intressen och mål kopplade till Alfas byggstenar; sysselsättning, samhällskontakt och livskunskap.
  • Utifrån denna kartläggning utträtar vi en genomförandeplan som godkänns och undertecknas av kunden. Med MI, IPS och pedagogiska verktyg skapar vi de bästa förutsättningar för kunden att kunna kommunicera sina mål och drömmar.

Sysselsätning och samhällskontakter

 

  • Om kundens mål är att komma ut i arbetslivet eller att studera jobbar vi utifrån IPS-modellen, där vi erbjuder stöd i att finna, få och behålla ett arbete.
  • IPS är en modell för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Grundtanken är att hjälpa kunden att få ett lönearbete och att ge stöd som krävs för att lyckas som arbetstagare.
  • Arbets- och studiecoach från Alfa finns med som ett kontinuerligt stöd i hela processen, t.ex. i att söka och kontakta praktikplatser, stöd i kontakter med exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen, följa med på studiebesök och introducera i arbetsmoment.
  • Vi jobbar också med regelbundna uppföljningsmöten med arbetsgivaren och kunden. Kunden får också möjlighet till individuella veckokomöten med sin studie- och arbetscoach.

Livskunskap

 

För kunder som är i behov av återhämtning samt stöd i olika livskunskapsområden för vägen till arbete, erbjuder vi drop-in tider på Alfas lokaler samt olika typer av gemensamma aktiviteter som vi kallar cirklar. Under våra drop-in tider kan kunder socialisera sig med varandra, skapa ett socialt sammanhang, hitta meningsfullhet i vardagen och förebygga sin isolering. Varje onsdag har vi en cv-cirkel där kunder kan komma och få stöd med att skriva CV och ett personligt brev.


Senast ändrad: 2017-11-30

Uppdaterad av:

Kontakt

Alfa

Rudboda torg 12

181 47 Lidingö

Telefon: 08-731 38 44

 

Öppettider

Måndag: Spelcirkel kl 13-15

Tisdag: Drop-in kl 11-15

Onsdag: CV-cirkel kl 13-15

Fredag: Drop-in kl 11-15

Stängt alla röda dagar.

 

Enhetschef

Lotta Engman

Telefon: 08- 731 35 07

lotta.engman@lidingo.se

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: