Startsida, Lidingö stad

Samverkan med andra

Socialpsykiatri är en verksamhet som är beroende av ett gott och flexibelt samarbete  med många för att kunna ge ett gott stöd till brukarna. Här följer en uppräkning av samarbetspartners:
-  mellan olika verksamheter i socialpsykiatrin samarbetar vi för att att ge ett samordnat stöd kring brukarna.
biståndsbedömarna: samarbete både vad kring planering och uppföljning av insatser för en brukare.
-  PRIMA vuxenpsykiatri: Övergripande samarbetsavtal, informationsmöten kallade LiPS möten 4 ggr/ år, nätverksmöten med behandlare kring en enskild brukare. Vår sjuksköterska samarbetar med båda mottagningarna i Prima Vuxenpsykiatri på Lidingö. Psykosmottagningen har medicinska genomgångar i de särskilda boendena.
CaseManagerteamet: socialpsykiatrin har en Case Manager, CM på 50 % och ansvarar för det intensiva samordningsarbete som personer med dubbeldiagnosproblematik behöver få att komma till vård- stöd- och behandlingsinsatser de är i behov av. Socialpsykiatrins CM ingår i ett team med CM från vardera: beroende- och missbruksvården samt vuxenpsykiatrin.
brukar- och anhörigorganisationer: regelbundna informations- och samarbetsmöten 4ggr/år med representanter från anhörig- och brukarorganisationer. Samarbete med anhörigkonsulent.
frivilligorganisationer: Sturegården samarbetar kring arbetspraktik med föreningar som Röda Korset bland annat.
-  socialpsykiatrisk verksamhet utanför Lidingö. För kunskaps- och erfarenhetsutbyte håller Socialpsykiatrin kontakter med verksamheter i Stockholm och övriga landet. Några mer etablerade samarbeten finns tex mellan enhetschefer för sysselsättningsverksamheter, praktiknätverket, boendestödsnätverket.
Senast ändrad: 2013-04-17
Uppdaterad av:
Dela med andra

Kontakt

Susanna Hauk
Tillförordnad områdeschef
Tel: 08-731 47 61
E-post: susanna.hauk

Mer information

Prima Vuxenpsykiatrilänk till annan webbplats
Anhörigkonsulent
Schizofreniförbundetlänk till annan webbplats
LAF Lidingö Anhörigförening, en del av Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats
RSMHlänk till annan webbplats Riksförbundet för social och mental hälsa
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: