Startsida, Lidingö stad

Samverkan med andra

Socialpsykiatri är en verksamhet som är beroende av ett gott och flexibelt samarbete  med många för att kunna ge ett gott stöd till brukarna. Här följer en uppräkning av samarbetspartners:


  • mellan olika verksamheter i socialpsykiatrin samarbetar vi för att att ge ett samordnat stöd kring brukarna.
  • biståndsbedömarna: samarbete både vad kring planering och uppföljning av insatser för en brukare.
  • PRIMA vuxenpsykiatri: Övergripande samarbetsavtal, informationsmöten kallade LiPS möten 4 gånger/år, nätverksmöten med behandlare kring en enskild brukare. Vår sjuksköterska samarbetar med båda mottagningarna i Prima Vuxenpsykiatri på Lidingö. Psykosmottagningen har medicinska genomgångar i de särskilda boendena.
  • CaseManagerteamet: socialpsykiatrin har en Case Manager, CM på 50 procent och ansvarar för det intensiva samordningsarbete som personer med dubbeldiagnosproblematik behöver få att komma till vård- stöd- och behandlingsinsatser de är i behov av. Socialpsykiatrins CM ingår i ett team med CM från vardera: beroende- och missbruksvården samt vuxenpsykiatrin.
  • brukar- och anhörigorganisationer: regelbundna informations- och samarbetsmöten 4 gånger/år med representanter från anhörig- och brukarorganisationer. Samarbete med anhörigkonsulent.
  • frivilligorganisationer: Sturegården samarbetar kring arbetspraktik med föreningar som Röda Korset bland annat.
  • socialpsykiatrisk verksamhet utanför Lidingö. För kunskaps- och erfarenhetsutbyte håller Socialpsykiatrin kontakter med verksamheter i Stockholm och övriga landet. Några mer etablerade samarbeten finns tex mellan enhetschefer för sysselsättningsverksamheter, praktiknätverket, boendestödsnätverket.

Senast ändrad: 2014-05-08

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Akut hjälp
PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö Tel: 08-410 257 00
Efter kontorstid: PRIMA Akutenhet- NOA
Tel: 08-123 558 58

BUP Danderyd, barn och ungdomspsykiatri
Tel: 08-514 521 00 Telefontider: måndag 08.00- 19.00 och tisdag-fredag 08.00-16.45

Boende med särskild service
Jenny Johansson-Sazo Enhetschef
Tel: 08-731 34 77
E-post: jenny.johanssonsazo

Boendestöd
Katarina Larsson Enhetschef Tel: 08-731 35 70
E-post: katarina larsson

Sysselsättning och arbete Lotta Engman Enhetschef
Tel: 08-731 35 07
E-post: lotta engman

Mer information

Prima Vuxenpsykiatrilänk till annan webbplats
Anhörigkonsulent
Schizofreniförbundetlänk till annan webbplats
LAF Lidingö Anhörigförening, en del av Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats
RSMHlänk till annan webbplats Riksförbundet för social och mental hälsa
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: