Startsida, Lidingö stad

Boenden

Sara fixar kaffe

Sara fixar kaffe

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett boende med särskilt stöd. Vilket som passar just dig beror på dina behov som kan förändras över tid.

  • Servicebostad Du bor i egen lägenhet och får stöd från personal på överenskomna tider. Dessutom har du tillgång till service som gemensamma aktiviteter och måltider. Om du behöver kan du nå personal dygnet runt.
  • Gruppbostad Här finns gemensamhetsutrymmen och tillgång till personal dygnet runt. Här ska alla dina omvårdnadsbehov bli tillgodosedda.

Alla som bor hos oss får en kontaktman i personalgruppen. Tillsammans planerar ni hur just ditt stöd ska utformas.

Vi arbetar för att du ska kunna leva ett självständigt liv, uppleva hemkänsla, frihet och trygghet i din bostad och ha en meningsfull fritid.  

Senast ändrad: 2018-06-07

Uppdaterad av:

Kontakt

Enhetschefer:

Jim Andersson Breisch
Enhetschef Brevik, Centrum, Eklövet, Oden och Södra
Tel: 08-731 36 54
E-post: jim.andersson.breisch

Heidi Stapf Ekström
Enhetschef Hövdingen, Kungen, Lejonet, Oskarsvägen och Törnrosvägen
Tel: 08-731 33 45
E-post: heidi.stapf.ekstrom

Hans Eriksson
Enhetschef Ackumulatorvägen, Agavägen, Ankaret, Gångsätra och Stjärnvägen
Tel: 08-731 31 22
E-post: hans.eriksson

Marie Sule
Enhetschef Karlavagnen och Styrmannen
Tel: 08.731 31 50
E-post: marie.sule

Mer information

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: