Startsida, Lidingö stad

Boenden

Sara fixar kaffe

Sara fixar kaffe

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett boende med särskilt stöd. Det finns flera olika typer av boenden. Vilket som passar just dig beror på dina behov som kan förändras över tid.

Hos oss finns sexton olika boenden där stödet  utformas efter dina behov. Det kan omfatta allt från stöd dygnet runt till bara ett antal timmar i veckan. De boendeformer vi erbjuder är:
  • Servicebostad Du bor i egen lägenhet och får stöd från personal på överenskomna tider. Dessutom har du tillgång till service som gemensamma aktiviteter och måltider. Om du behöver kan du nå personal dygnet runt.
  • Gruppbostad Här finns gemensamhetsutrymmen och tillgång till personal dygnet runt. Här ska alla dina omvårdnadsbehov bli tillgodosedda.

Alla som bor hos oss får en kontaktman i personalgruppen. Tillsammans planerar ni hur just ditt stöd ska utformas.

Vi arbetar för att du ska kunna leva ett självständigt liv, uppleva hemkänsla, frihet och trygghet i din bostad och ha en meningsfull fritid.  

Senast ändrad: 2015-03-10

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Enhetschefer:

Stefan Hammarberg
Enhetschef Eklövet, Gångsätra och Kappsta
Tel: 08-731 37 16
E-post: stefan.hammarberg

Ingela Lövgren
Enhetschef Lejonet
Tel: 08-731 31 22
E-post: ingela.lovgren

Krister Nilsson
Enhetschef Kungen
Tel: 08-731 33 45
E-post: krister.nilsson

Anette Nyström
Enhetschef Brevik, Centrum och Södra
Tel:08-731 36 54
E-post: anette.nystrom

Jenny Sköld
Enhetschef Friggavägen och Torsvik
Tel: 08-731 33 58
E-post: jenny.skold

Mette Staghoej        Enhetschef Karlavagnen och Stjärnvägen     
Tel: 08-731 35 06                  E-post: mette.staghoej

Marie Sule
Enhetschef Ankaret, Hövdingen, Oden och Styrmannen
Tel: 08-731 31 50
E-post: marie.sule

Lotta Age
Enhetschef (föräldraledig)
Tel: 08-731 35 43
E-post: lotta.age

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: