Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads

område för funktionsnedsättning

Vi vänder oss till dig som är barn, ungdom eller vuxen och har behov av stöd och service. Vi har kontakt med över 100 personer som får stöd av oss i olika grad. Till vår hjälp har vi drygt 200 engagerade och kunniga medarbetare. Gemensamt arbetar vi för att nå en god kvalitet där trygghet och delaktighet genomsyrar vårt arbete.

Vi finns över hela Lidingö

Området för funktionsnedsättning
Besöksadress: Stjärnvägen 2

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: