Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads


område för stöd och service

Vi vänder oss till dig som är barn, ungdom eller vuxen och har behov av stöd och service. Vi har kontakt med över 100 personer som får stöd av oss i olika grad. Till vår hjälp har vi drygt 200 engagerade och kunniga medarbetare. Gemensamt arbetar vi för att nå en god kvalitet där trygghet, respekt och inflytande genomsyrar vårt arbete.
  • 2015-05-04

    Personlig assistans på upphandling


    Lidingö stad lägger ut personlig assistans på entreprenad. De senaste tre åren har kunderna valt bor...
    Personlig assistans på upphandling

Vi finns över hela Lidingö

Området för stöd och service
Besöksadress: Stjärnvägen 2
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: