Startsida, Lidingö stad

Servicehus

Ett servicehus är ett boende för dig som inte klarar av att bo kvar hemma med den hjälp du kan få av hemtjänsten. I ett servicehus bor du i egen lägenheten men har tillgång till hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och annan service. Det finns restaurang och gemensamhetsutrymmen. Du kan även delta i olika aktiviteter.

För att få en plats på ett servicehus behöver du ett biståndsbeslut från en av stadens biståndshandläggare, se "Så ansöker du" till höger.

Senast ändrad: 2014-04-10
Uppdaterad av:
Dela med andra

Kontakt

Högsätra servicehus
Thory Eriksson
Enhetschef
Tel: 08-731 37 39
E-post: thory.eriksson

Besöksadress:
Högsätravägen 4D
181 82 Lidingö

Baggeby gårds servicehus
Tf Enhetschef
Thory Eriksson
Tel: 08-731 37 39
E-post: thory.eriksson

Besöksadress:
Baggeby Gårds Väg 5 
181 35 Lidingö 

Områdeschef:
Per Wiktorsson
Tel: 08-731 33 36

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: