Startsida, Lidingö stad

Servicehus

Ett servicehus är ett boende för dig som inte klarar av att bo kvar hemma med den hjälp du kan få av hemtjänsten.

I ett servicehus bor du i egen lägenheten men har tillgång till hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och annan service. Det finns restaurang och gemensamhetsutrymmen och olika aktiviteter du kan delta i om du vill.

För att få en plats på ett servicehus behöver du ett biståndsbeslut från en av stadens biståndshandläggare. Läs mer om hur du ansöker.

OBS!
Lidingö stads servicehus genomgår en ombyggnad och tillgänglighetsanpassning under 2015 och 2016. Inflyttning till Baggeby gård servicehus är fortfarande begränsad under en period.
Läs mer om detta här.

Senast ändrad: 2015-09-23

Uppdaterad av:

Kontakt

Högsätra servicehus
Rose-Marie Johansson
Enhetschef
Tel: 08-731 37 39
E-post: rosemarie.johansson

Besöksadress:
Högsätravägen 4D
181 82 Lidingö

Baggeby gårds servicehus
Leila Bakhshi
Enhetschef
Tel: 08-731 48 51
E-post: leila.bakhshi

Besöksadress:
Baggeby Gårdsväg 5 
181 35 Lidingö 

Områdeschef:
Per Wiktorsson
Tel: 08-731 33 36

Mer information

Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: