Startsida, Lidingö stad

Servicehus

Ett servicehus är ett boende för dig som inte klarar av att bo kvar hemma med den hjälp du kan få av hemtjänsten. I ett servicehus bor du i egen lägenheten men har tillgång till hemtjänstpersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och annan service. Det finns restaurang och gemensamhetsutrymmen. Du kan även delta i olika aktiviteter.

För att få en plats på ett servicehus behöver du ett biståndsbeslut från en av stadens biståndshandläggare. Läs mer här om hur du ansöker.

Aktuellt

  • 2014-07-01

    Servicehusen byggs om


    Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.
    Läs mer

Senast ändrad: 2015-03-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Högsätra servicehus
Anna Söderström
Enhetschef
Tel: 08-731 37 39
E-post: anna.soderstrom

Besöksadress:
Högsätravägen 4D
181 82 Lidingö

Baggeby gårds servicehus
Charlotte Haggren
Enhetschef
Tel: 08-731 48 51
E-post: charlotte.haggren

Besöksadress:
Baggeby Gårdsväg 5 
181 35 Lidingö 

Områdeschef:
Per Wiktorsson
Tel: 08-731 33 36

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: