Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads


äldreboenden

Vi finns till för dig som inte kan bo kvar i det egna hemmet och som behöver hjälp i din dagliga livsföring. Hos oss är varje individ unik och bemöts utifrån sina förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och på att du ska känna delaktighet och inflytande när vi ger dig stöd, vård och omsorg. Våra medarbetare är erfarna och ger dig ett personligt bemötande med respekt för din integritet.

Aktiviteter sätter guldkant på vardagen

På våra boenden finns aktivitetsansvarig personal som har till en av sina uppgifter att sätta guldkant på din och andra boendes vardag genom att ordna aktiviteter och underhållning.

» Guldkant på vardagen

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: