Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads

äldreboenden

Vi finns till för dig som inte kan bo kvar i det egna hemmet och som behöver hjälp i din dagliga livsföring. På de här sidorna får du en överblick över Lidingö stads olika former av äldreboenden och hur vi arbetar.

Inom alla våra verksamheter har vi lång erfarenhet av att arbeta med äldre. Vi vill ge riktigt bra vård och omsorg och skapa en positiv skillnad i varje individs livssituation. Det goda mötet är ledstjärnan i vårt arbete - vill vill att varje möte med oss ska vara ett gott möte för dig som kund.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill besöka oss. Kontaktuppgifter finner du under respektive boende, eller så kan du skicka in din fråga här.

Aktiviteter sätter guldkant på vardagen

På våra boenden finns aktivitetsansvarig personal som har till en av sina uppgifter att sätta guldkant på vardagen.

» Guldkant på vardagen

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: