Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads


äldreboenden

Vi finns till för dig som inte kan bo kvar i det egna hemmet och behöver hjälp i din dagliga livsföring. Hos oss får du stöd, service, vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och på att du ska känna delaktighet och inflytande. Vi har kunniga medarbetare som ger dig ett personligt bemötande och visar respekt för din integritet.

Aktiviteter sätter guldkant på vardagen

På våra boenden finns aktivitetsansvarig personal som har till en av sina uppgifter att sätta guldkant på din och andra boendes vardag genom att ordna aktiviteter och underhållning.

» Guldkant på vardagen

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: